Ενέργειες Αειφόρου Ανάπτυξης του Hilton Αθηνων | Hilton Αθηνών    
Sustainabilty Earth

Ενέργειες Αειφόρου Ανάπτυξης του Hilton Αθηνων

Το Hilton Αθηνών έχει δεσμευτεί να προστατεύει το περιβάλλον και να ενσωματώνει πρακτικές στην επιχειρηματική στρατηγική του σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική της Hilton.

Το ξενοδοχείο μειώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του βελτιώνοντας μεταξύ άλλων τις πρακτικές που αποβλέπουν στην διατήρηση των φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την εξοικονόμηση ενέργειας.  Στο πλαίσιο αυτό έχει υιοθετήσει μία δέσμη ενεργειών και συστημάτων, όπως:

Sustainablity

    • Φωτισμός LEDΤο ξενοδοχείο έχει προχωρήσει στην αντικατάσταση μεγάλου μέρους του αρχιτεκτονικού φωτισμού καθώς και των χώρων υπηρεσίας με τεχνολογία LED, που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και μειώνουν την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται στις 500.000 kWh.
    • Σύστημα Συνδυασμένης Παραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας: Το ξενοδοχείο έχει προχωρήσει στην παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο σύστημα. Κανονικά, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε ένα κεντρικό θερμοηλεκτρικό σταθμό και διανέμεται στους καταναλωτές. Στην περίπτωση του ξενοδοχείου, μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται μέσα στο ξενοδοχείο και παράλληλα η μηχανή προσφέρει και τα θερμικά της φορτία για την υποβοήθηση των θερμικών αναγκών του κτιρίου δημιουργώντας μικρότερες εκπομπές CO2 προς το περιβάλλον.
    • Μειωτές Ροής Νερού: Το Hilton Αθηνών έχει εγκαταστήσει μειωτές ροής νερού στα δωμάτια πελατών και στους κοινόχρηστους χώρους και κατάφερε να μειώσει την ετήσια κατανάλωση νερού ανά δωμάτιο κατά 16% χωρίς να επηρεαστεί ο δείκτης ικανοποίησης των πελατών. Η ετήσια εξοικονόμηση νερού καταμετρήθηκε στα 16000 m3, ποσό αντίστοιχο με την ετήσια κατανάλωση νερού από περίπου
     65 νοικοκυριά.
    • LightstayΤο ενδοεταιρικό Σύστημα Μέτρησης Αειφορίας της Hilton για τον υπολογισμό και την ανάλυση της απόδοσης των βιώσιμων πρακτικών του ξενοδοχείου. Το LightStay λαμβάνει υπόψη και μετρά δείκτες σε 200 επιχειρησιακές πρακτικές, που, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν το ενεργειακό αποτύπωμα, την εξοικονόμηση νερού, την καθαριότητα, τη χρήσης προϊόντων χαρτιού, τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων και της αποθήκευσης χημικών. Επιπλέον, το εργαλείο αυτό περιλαμβάνει και το “meeting impact calculator”, έναν μετρητή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει ένα συνέδριο ή εταιρική εκδήλωση ανάλογα με το μέγεθος και τις απαιτήσεις του (π.χ. αεροπορικές μεταφορές, κλιματισμός κλπ.).

Sustainability 2

Ενέργειες ανακύκλωσης και αποτελέσματα:

  • 221,13 τόνοι γυάλινα μπουκάλια
  • 191,43 τόνοι οργανικά απορρίμματα σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων
  • 32,39 τόνοι χαρτόκουτα
  • 14,15 τόνοι χρησιμοποιούμενα μαγειρικά έλαια
  • 7 τόνοι πλαστικά δοχεία
  • 6,76 τόνοι χαρτί γραφείου
  • 1,5 τόνοι πλαστικά πώματα που αντιστοιχούν στην αγορά 1 αναπηρικού αμαξιδίου
  • 1,115 τόνοι χρησιμοποιημένα σαπούνια σε συνεργασία με την “Clean Hands”
  • 312 κιλά πλαστικά μπουκάλια
  • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μπαταρίες κλπ.

Sustainability