Ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης | Hilton Αθηνών    
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η προσφορά προς την κοινωνία αποτελεί βασική αξία της εταιρείας Hilton. To Hilton Αθηνών πραγματοποιεί μια σειρά από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που αποδεικνύουν στην πράξη το αίσθημα ανιδιοτελούς προσφοράς προς την άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στην παρακάτω παρουσίαση, μπορείτε να δείτε κάποιες ενδεικτικές από τις πιο πρόσφατες σχετικές ενέργειες του ξενοδοχείου μας.