Βράβευση του Hilton Αθηνών με το «Green Key» | Hilton Αθηνών    
Green Key

Βράβευση του Hilton Αθηνών με το «Green Key»

Θέτοντας το περιβάλλον  ως πρώτη προτεραιότητα το Hilton Αθηνών βραβεύτηκε για ακόμα μία χρονιά με το Green Key, ένα οικολογικό σήμα ποιότητα για εγκαταστάσεις τουρισμού αναψυχής.

Green Key Logo

Για τη λήψη του Green Key, απαιτείται η τήρηση μιας σειράς αυστηρών κριτηρίων που αποδεικνύουν την βιώσιμη λειτουργία μιας τουριστικής μονάδας. Τα κριτήρια του Προγράμματος Green Key αφορούν στην Περιβαλλοντική Διαχείριση της τουριστικής επιχείρισης και στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που πρέπει η επιχείριση να αναλαμβάνει για το προσωπικό της, τους επισκέπτες της, τους προμηθευτές της και ει δυνατόν την τοπική κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργεί.

Πάσχα στο Hilton

 

Η απονομή του Green Key αποδεικνύει την υπεύθυνη στάση του ξενοδοχείου για το περιβάλλον και για την κοινωνία και τεκμηριώνει την δέσμευση του ξενοδοχείου ότι συμμορφώνεται με όλα τα κριτήρια που θέτονται από αυτό διατηρώντας υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Το Hilton Αθηνών έχει δεσμευτεί να προστατεύει το περιβάλλον ενσωματώνοντας μία σειρά περιβαλλοντικών δράσεων και πρακτικών  στην επιχειρηματική του στρατηγική. Προσπαθεί να μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του καινοτομώντας  και  βελτιώνοντας συνεχώς τις πρακτικές που αποβλέπουν στην διατήρηση των φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την εξοικονόμηση ενέργειας.